noordelijk atelier textielrestauratie

links

19e eeuwse poppenkopjes