noordelijk atelier textielrestauratie

conserverings of restauratie traject


Bij ieder te behandelen object wordt eerst, in overleg met de eigenaar, gekeken naar de mogelijkheden voor een conservering dan wel restauratie. Hierbij wordt in overweging genomen:
  • De conditie van het object
  • Het gebruik van het object na behandeling (actief gebruik of in een tentoonstelling)
  • De wensen en verwachtingen van de opdrachtgever
  • De mogelijkheden binnen de conservering of restauratie handelingen

Daarna wordt een conserverings/restauratie voorstel gemaakt en een kosten overzicht van de behandeling. Ook dit wordt met de opdrachtgever doorgesproken en hieruit kan een opdracht voortvloeien.

Van alle stadia van de uitvoering van de conservering/restauratie worden foto's gemaakt ( voor, tijdens en na behandeling) en er wordt een verslag gemaakt.
detail IKAT uit Sumba