noordelijk atelier textielrestauratie

opdrachtgevers


Musea:
 • Groninger museum, Groningen
 • Fries museum, Leeuwarden
 • Van Gogh museum, Amsterdam
 • Frans Hals museum, Haarlem
 • Stedelijk museum, Amsterdam
 • Joods Historisch, museum Amsterdam
 • Anne Frank huis, Amsterdam
 • Historisch museum, Den Haag
 • Gemeente museum, Den Haag
 • Drents museum, Assen
 • Zeeuws museum, Middelburg
 • Huis van Gijn, Dordrecht
 • Scheepvaart museum, Groningen

Kastelen:
 • Fraeylemaborg, Slochteren
 • Harinxma State, Beetsterzwaag
 • Ridderhofstad Gunterstein, Breukelen
 • Kasteel het Loo, Apeldoorn
 • Vogelsangh State, Veenklooster
 • Dekema State, Weidum Friesland
 • Kasteel de Haar, Haarzuilens

Overige instellingen:
 • Rijks gebouwen Dienst
 • Vereniging Hendrick De Keyser
 • Kerken en Synagoges
 • Gemeentehuizen
 • Studenten- , muziek- en andere verenigingen
 • Kunsthandel
 • Particulieren
vaandel van een fietsvereniging tijdens conservering