noordelijk atelier textielrestauratie

replica


Soms is een object te kwetsbaar om nog actief gebruikt te worden.
De replica kan dan actief gebruikt worden, denk bijvoorbeeld aan een gilde of verenigingsvaandel dat in een optocht of processie meegedragen wordt, terwijl het origineel veilig in een vitrine staat en niet verder beschadigd.

Soms is een object er zo slecht aan toe dat de schade onherstelbaar is, of de restauratie of conservering te kostbaar en kan de behandeling de textiel niet meer die uitstraling geven die deze ooit heeft gehad.
De replica kan dan een beeld geven van hoe het object er oorspronkelijk uit heeft gezien.

Soms is een object zelfs geheel verloren gegaan door brand of diefstal.
In zo'n geval vervangt de replica het origineel.

Daarnaast kan het atelier ontwerp tekeningen maken voor nieuwe textiel, bijvoorbeeld een vaandel, of aan de hand van aangeleverde ontwerpen deze uitvoeren.

poppenhuis popje met replica van het originele jakje